Kiện gỗ thông thường

Quy cách đóng gói

  • Xương bản 9 cm, dầy 2 tới 4 cm.
  • Chân đế làm chắc chắn chịu được trọng tải của máy móc.
  • Máy móc được cuốn PE, chống ẩm và đai kiện chặt xuống đế pallet.
  • Thùng gỗ được gia cố chắc chắn, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu kho.

Hình ảnh

Kiện gỗ thông thường

Quy cách đóng gói

  • Xương bản 9 cm, dầy 2 tới 4 cm.
  • Chân đế làm chắc chắn chịu được trọng tải của máy móc.
  • Máy móc được cuốn PE, chống ẩm và đai kiện chặt xuống đế pallet.
  • Thùng gỗ được gia cố chắc chắn, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu kho.

Hình ảnh