Kiện gỗ sêu trọng

Quy cách đóng gói

  • Đế pallet chắc chắn gồm 3 lớp dầm vuôn 10cm, đảm bảo chịu tải trọng của máy.
  • Xương và gỗ dán loại to, dày tạo khung thùng vững chắc.
  • Máy móc được bắt bulon chặt xuống đế pallet và đai kiện chắc chắn
  • Gia cố ngoài thùng tăng cường độ chắc chắn khi phải chằng buộc kiện hàng.

Hình ảnh

Kiện gỗ siêu trọng

Quy cách đóng gói

  • Đế pallet chắc chắn gồm 3 lớp dầm vuôn 10cm, đảm bảo chịu tải trọng của máy.
  • Xương và gỗ dán loại to, dày tạo khung thùng vững chắc.
  • Máy móc được bắt bulon chặt xuống đế pallet và đai kiện chắc chắn
  • Gia cố ngoài thùng tăng cường độ chắc chắn khi phải chằng buộc kiện hàng.

Hình ảnh