Gỗ nan

Quy cách đóng gói

  • Xương dày 2-3 cm tùy theo quy cách yêu cầu.
  • Pallet thiết kế chắc chắn chịu được tải trọng của máy.
  • Đai kiện máy móc, thiết bị chặt xuống đế pallet.
  • Cuốn PE, màng bảo vệ…theo yêu cầu cụ thể.

Hình ảnh

Gỗ nan

Quy cách đóng gói

  • Xương dày 2-3 cm tùy theo quy cách yêu cầu.
  • Pallet thiết kế chắc chắn chịu được tải trọng của máy.
  • Đai kiện máy móc, thiết bị chặt xuống đế pallet.
  • Cuốn PE, màng bảo vệ…theo yêu cầu cụ thể.

Hình ảnh